Onze staf en key experts

Chris Bartels

 Chris Bartels is a veterinary epidemiologist working on strengthening of veterinary services and developing risk-based monitoring and surveillance programs for animal diseases in cattle, sheep and goats, pigs and poultry. He is also OIE and FAO expert for applying the concept of Progressive Control Pathway (PCP) for FMD control in various countries and regions through his work with EUFMD, and has intensely worked on brucellosis and tuberculosis control. 

Chris has worked as veterinary practitioner in The Netherlands on herd health management for dairy herds and pig farms, as project manager at the former NAHVRI in Phnom Penh, Cambodia and establishing Basic Animal Health Services (Community Animal Health Workers) in 2 North Western provinces in Cambodia, as tutor in Veterinary Epidemiology and Herd Health Management (MSc) at the Veterinary Faculty of the Utrecht University in The Netherlands, as ruminant-health specialist and veterinary epidemiologist with the Animal Health Service (AHS), Deventer, The Netherlands. With VetEffecT he worked in Surinam on disease control, and in Turkey on tuberculosis and brucellosis eradication strategies. For more information contact info@veteffect.nl or to contact Chris Bartels directly, please visit www.chrisbartels.eu
VetEffecT - Chris Bartels

Constantine Stamatopoulos

Constantine Stamatopoulos is an international expert in fisheries statistics and stock assessment. He is of Greek nationality with an MSc and PhD in Mathematics and post-graduate studies in Statistics, Numerical Analysis and Computer Sciences. In 1969 he was the winner of the 2nd prize of PHILIPS competition for young scientists with a thesis on computer-aided euristic techniques. In 1971 he joined the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) where he worked mainly on field projects relating to fisheries statistical monitoring and resource assessment. He has worked in over 50 countries and produced over 100 publications and technical papers in the domain of fisheries statistics and stock assessment. Since 2005 he is self-employed as an international consultant and works  with VetEffecT on  fishery statistics. He is married and lives permanently in Rome, Italy.
VetEffecT - Constantine Stamatopoulos

David Dewar

David Dewar heeft jarenlange ervaring in internationale consultancy, en is met name vaardig in project voorbereiding en project management. David heeft academische graad in Landbouw en Tropische Dierhouderij en Diergezondheid, en heeft een erkende graad in projectmanagement, zodat de projecten voor onze klanten worden uitgevoerd volgens gestructureerde projectmanagement technieken, inclusief planning and support. David heeft veel kennis over het diergezondheidsbeleid in Europa, en in sanitaire, phytosanitaire en voedselveiligheidszaken; daarnaast is hij volledig bekend met Project Cycle Management technieken, en Logical Framework aanpak in projecten.
VetEffecT - David Dewar

Gerrit-Jan Wennink

 Gerrit-Jan Wennink is dierenarts en een internationaal expert op gebied van welzijnseisen voor proefdieren volgens internationale wetgeving. Voorbeelden van zijn werk zijn het implementeren van een dierwelzijnsprogramma dat aan alle wettelijke eisen voldoet voor farmaceutische bedrijven of universiteiten met proefdier faciliteiten, of het ontwerpen van passende regelgeving ten behoeve van de verantwoordelijke overheidsinstanties, inclusief inspectie, auditeren en trainen in het kader van de EU dierwelzijnsrichtlijn in EU lidstaten, zodat de autoriteiten beter aan de EU wetgeving kunnen voldoen. Andere gebieden waar Gerrit-Jan ervaring in heeft zijn kwaliteitsmanagement (GLP, AAALAC, ISO) en monitoring van (microbiële) gezondheidsstatus van proefdieren. Gerrit-Jan werkte vele jaren voor MSD (voorheen Organon) in Nederland, waar hij verantwoordelijk was voor gezondheid en welzijn voor laboratorium dieren, en voor de inhoud en uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid. Hij kan goed communiceren, en is een teamplayer. Na eerst goed te hebben geluisterd bij de klant, is zijn doel met praktische en creatieve oplossingen te komen.

VetEffecT - Gerrit-Jan Wennink

Grigor Grigoryan

Grigor Grigoryan is a veterinarian and an international expert on veterinary protection and governance. He also is an OIE accredited expert on performance of veterinary services and a WVA expert on prevention and control of zoonotic diseases. At the national level he occupied various positions ranging from private veterinary professional to head of the State Food Safety Service of Armenia. Grigor is specialized on veterinary public health and participated in numerous international projects aimed at establishing and/or maintaining an appropriate level of veterinary-sanitary protection in countries of Europe, Asia, South America and the Caribbean.  Being committed to the “One Health” concept he promotes principles of veterinary-sanitary protection based on addressing health threats at the human-animal-ecosystem interface.

 

VetEffecT - Grigor Grigoryan

Jacqueline Kooij

Jacqueline Kooij verzorgt de zaken op kantoor. Zij bewaakt de uitvoering van administratie, en zorgt voor de organisatie van de buitenlandse reizen voor de experts die aan de verschillende projecten deelnemen.

VetEffecT - Jacqueline Kooij

Jan Goudswaard

Jan Goudswaard is een diergeneeskundig microbioloog, human en veterinair  immunoloog en laboratorium expert. Hij heeft jarenlange ervaring bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, en is als voormalig directeur bijzonder ervaren in het management van diergeneeskundige en humane laboratoria. Hij is erkend auditor van laboratoria, en expert in kwaliteits management in laboratoria. Jan heeft als laboratorium expert en microbioloog gewerkt in verschillende projecten in Lithuania, Suriname and Bulgaria, en was key laboratory expert in een groot EU project in Armenia.
VetEffecT - Jan Goudswaard

John Bonnier

John Bonnier is expert in dierhouderij in brede zin. Hij heeft jarenlange ervaring internationale ontwikkelingsprojecten in Europa, Afrika en Azie, speciaal op gebied van veeteelt ontwikkeling, fokkerij en melkveehouderij. Daarnaast heeft hij verschillende organisaties en overheden ondersteund, waaronder Afghanistan, bij het implementeren van grootschalige landbouw ontwikkelingsprojecten.

VetEffecT - John Bonnier

Leonor Galhardo

Leonor Galhardo heeft meer dan 22 jaar ervaring in welzijn van dieren in gevangenschap, inclusief voor aquacultuur. Zij is als dierwelzijn onderzoeker verbonden aan de Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA) in Oeiras, Portugal. Leonor is een gerespecteerd expert in dierwelzijn, vooral voor dieren in dierentuinen. Zij is diepgaand betrokken in activiteiten rondom de Europese dierentuin Richtlijn (Zoo Directive). En de implementatie er van in de Eu lidstaten, en is auteur van verschillende rapporten daarover. Ze kan goed rapporten schrijven, en heeft een breed netwerk in Europa op het gebied van welzijn van dieren in gevangenschap.

VetEffecT - Leonor Galhardo

Paul van Olm

Paul van Olm is organisator en gids voor internationale delegaties die in het kader van studiebezoeken en trainingen van VetEffecT Nederland bezoeken. Dit zijn meestal lastig te organiseren activiteiten vanwege de vaak veranderende logistiek van vervoer, communicatie problemen, taalbarrieres en reisvoorwaarden.  Paul van Olm heeft vele studiebezoeken en trainingen georganiseerd, zoals voor delegaties uit Egypte, Bulgarije, Romenie en Algerije, en hij weet goed binnen de logistieke complexiteit een praktische uitvoerbaar studiebezoek te organiseren, en toont zich een uitmuntend gastheer.

VetEffecT - Paul van Olm
VetEffecT